صدای آمریکا

خبر اول
  • نتایج دور انتخابات ریاست جمهوری تونس - ۱ دیماه ۱۳۹۳ باجی قائد سبسی رئیس جمهوری تونس شد

    بر اساس نتایج رسمی منتشر شده توسط کمیسیون انتخابات تونس، باجی قائد سبسی که در زمان حکومت زین‌العابدین بن علی، در دوره‌ای ریاست پارلمان تونس را بر عهده داشت، با کسب ۵۵ و شصت و هشت درصد کل آرا، پیروز انتخابات معرفی شد.

بازگشت به بالا