صدای آمریکا

خبر اول
  • سپ بلاتر در مقام ریاست فیفا باقی ماند

    در مرحله اول رأی‌گیری روز جمعه، سپ بلاتر با کسب ۱۳۳ رای در برابر ۷۳ رأی تنها رقیب خود شاهزاده علی بن حسین، موفق به کسب حداقل دو سوم کل آرا نشد، و رأی‌گیری به دور دوم کشیده شد. اما با انصراف شاهزاده اردنی، سپ بلاتر در مقام ریاست فیفا باقی ماند.

نظرسنجی
نظرسنجی

با توجه به فاش شدن ابعاد گسترده فساد در فیفا، به نظر شما آیا ریاست سپ بلاتر بر فیفا باید ادامه یابد؟

نتایج
بازگشت به بالا